Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณอุษณา แซ่พุ้น และคณะ รวมถึงโกตาล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการนำขนมแซนด์วิชและเครื่องดื่ม มาเลี้ยงเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณ Ong Whee Teck ชาวสิงคโปร์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้าและผู้พิการในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุรริชาร์ด วี ได้กรุณาประสานการจองเลี้ยงให้เพื่อน ๆ และครอบครัว รวม 15 มื้อในรอบนี้.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปิยะชาติ แสงสุนทร และครอบครัว ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ผู้พิการ และบุคลากรของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..Ms. He Xiao พร้อมด้วย Mr. Guo Shangzhi ชาวจีน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวปกรณ์สกุล และครอบครัว ศรีสุข สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของ Mr. Park Moon Su ชาวเกาหลี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป และจุกขวดนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท อาซาฮิ ฮาเซกาวา จำกัด จังหวัดปทุมธานี นำโดยครอบครัวของคุณนภาภรณ์ และคุณมิโนรุ ฮาเซกาวา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าวัยเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เพื่อน้อง ๆ วัยทารก การเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนของขวัญให้กับบรรดาพี่เลี้ยงและคุณครูของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภารดี นิกะดานนท์ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more