..คณะจากบริษัท อาซาฮิ ฮาเซกาวา จำกัด จังหวัดปทุมธานี นำโดยครอบครัวของคุณนภาภรณ์ และคุณมิโนรุ ฮาเซกาวา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าวัยเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เพื่อน้อง ๆ วัยทารก การเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนของขวัญให้กับบรรดาพี่เลี้ยงและคุณครูของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..