..คุณภารดี นิกะดานนท์ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..