ข่าวความเคลื่อนไหว..คณะจาก His Life Ministries, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กเล็ก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คณะจากบริษัท เอเอเอส โมโต คลับ จำกัด  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..Mr. Leon Lewis จากประเทศอังกฤษ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคสิ่งของจำเป็นและทุนการศึกษา ตลอดจนการชมจุดเล่นเกม Playstation 5 ที่ได้บริจาคไว้ให้กับน้อง ๆ รุ่นโต.. ขอบคุณและขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนในไทยครับ/ค่ะ..

..คณะจากบริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด จังหวัดระยอง สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง  การบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กวัยทารก  ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะและอนุบาล.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..ครอบครัวของคุณธงชัย และ ดร. ชัชฎา พยุงธนากร รวมถึงลูก ๆ คือ เด็กหญิงฐิตญา เด็กชายธีรัช และเด็กหญิงธัญศศิ  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และเย็น รวม 5 มื้อ ในเดือนกรกฎาคม 2567 ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณวริศรา จินดาดวง และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คณะของคุณปุณณดา เกิดศิริ จากจังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พั ยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค  รวมถึงของใช้เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..ครอบครัวของ พล.ต. อนุมัติ เภกะสุต จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา ตุ๊กตา ของเล่น และตะกร้าใส่สิ่งของ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

กิจกรรมมูลนิธิ

กำลังใจสู่คุณอัมพิกาและครอบครัว

ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และเด็ก ๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสี ทองแพง มารดาวัย 93 ปี ของคุณอัมพิกา (บุญทัน) ที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  โดยเพื่อนร่วมงานบางส่วนได้เดินทางไปที่ไม่สามารถไปล่วงหน้าเพื่อร่วมพิธีไว้อาลัยที่บ้าน และฝากไปทำบุญในโอกาสนี้.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอัมพิกาและครอบครัวครับ/ค่ะ..

พิธีไหว้ครู 2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการโรงเรียนฯ  ตลอดจนเด็กปฐมวัยของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คณะครู และผู้ดูแล เข้าร่วมพิธี เพื่อให้เด็ก ๆ จำนวนรวม 75 คน ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูในปีการศึกษาใหม่นี้..

ตรีเนตรใน Junior AHF Cup 2024

น.ส. ตรีเนตร สมาชิกทีมฮอกกี้เยาวชนหญิงของประเทศไทย ร่วมการแข่งขัน Junior AHF Cup 2024 ของสหพันธ์​ฮอกกี้​แห่งเอเชีย ที่ศูนย์กีฬา Sengkang ประเทศสิงคโปร์ กับทีมจาก 11 ชาติ ระหว่างวันที่ 14-23 มิ.ย. 2567 และผลการแข่งขัน ทีมชาติไทยได้อันดับที่ 3  นอกจากนี้ ในวันที่ 19 มิ.ย. น.ส. ตรีเนตรได้รับรางวัล Player of the Match จากการแข่งขันระหว่างทีมไทยกับทีมจีนฮ่องกงด้วย.. สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับตรีเนตร และทีมเยาวชนไทยทุกคนในโอกาสนี้.. ขอให้มีความสุขกับการเล่น ตลอดจนพัฒนาตนเองและทีมต่อไปด้วยความมุ่งมั่นครับ/ค่ะ..

ปลูกไม้ดอก ใกล้ชิดธรรมชาติ

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาล 3 ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยเฉพาะกับต้นไม้ในสวน ในระหว่างการเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นคุณนายตื่นสายในแปลงที่พี่ ๆ ผู้ดูแลสวนช่วยเตรียมไว้ให้  ทั้งนี้ เด็ก ๆ จะมาช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน และถอนหญ้า จนกว่าจะได้ชื่นชมดอกไม้กันในไม่กี่สัปดาห์..

ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมสำนักบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมี บาทหลวง วีระ ผังรักษ์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารับรองเงินอุดหนุนประจำปีด้วย..

ร่วมอาลัยมารดาคุณจรูญ

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวมถึงอดีตผู้ร่วมงาน และเพื่อน ๆ ของคุณจรูญ ยอดสุวรรณ์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวยอดสุวรรณ์ ในช่วงที่คุณแม่สวนสวรรค์ มีอาการเจ็บป่วย และเมื่อท่านจากไปในวันที่ 10 มิ.ย. 2567  โดยในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมงาน และอดีตผู้ร่วมงาน ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของเราได้เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 มิ.ย.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข และครอบครัวยอดสุวรรณ์มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปด้วยดีครับ/ค่ะ..

เพาะถั่วงอก

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกจากถั่วเขียว จากนั้น ได้นำผลผลิตไปให้ทางครัวปรุงเป็นอาหารรับประทานกันเอง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชและที่มาของอาหารประจำวัน

รู้จักพืชในสวน

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทำความรู้จักกับพืชพันธุ์ในสวนของเรา ในระหว่างการเรียนรู้จากธรรมชาติและการเกษตรเบื้องต้น โดยนอกจากจะได้ใช้สัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้แล้ว น้อง ๆ สนุกกับการถอนหญ้าในแปลงผักและกระถางไม้ประดับ  ตลอดจนได้เก็บมะเขือและผักบุ้งสด ๆ ไปให้ทางครัวปรุงอาหารด้วย..

วีดีโอแนะนำ

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038 423 468, 038 416 426
แฟ๊กซ์ :038 416 425, 038 716 204
อีเมล์ : [email protected]

OR_Map_TH

https://maps.app.goo.gl/bBtD5gdD99q3FRFd7


View pattaya orphanage in a larger map