ข่าวความเคลื่อนไหว..ครอบครัวของคุณนุชวรา และคุณแอนโทนี มาร์เก็ตสัน จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขวดนม และนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..คณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการมอบจักรยาน 6 คัน ให้กับตัวแทนน้อง ๆ ในระหว่างการจัดประชุมที่โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณ Bernard Mueller สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบปีที่ 8 ที่เริ่มรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยมีคุณ Sylvie Rohner และคุณ Claude Veuthey เพื่อน ๆ ชาวสวิส มาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งและร่วมบริการในมื้ออาหารด้วย.. ขอบคุณคุณแบร์นารด์ และทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..คุณภูมรินทร์ บาลโสง สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ร่วมกับคณะของคุณธัญลักษณ์ เลิศไตรรักษ์ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณวาสนา วงษ์วัฒนพงษ์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการพาคณะมาบริจาคของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..คณะของคุณกัญญารัตน์ จุลหิรัญ จากจังหวัดปทุมธานี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง  ๆ วัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..คุณพรรณิภา หอมเย็น จากจังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญวันเกิด (13 มิ.ย.) ด้วยการพาคณะจากบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา การบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นใน โอกาสพิเศษนี้.. น้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการในความดูแลของเรา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณอนงค์ แซ่ลี้ เเละครอบครัว จากจังหวัดจันทบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคผลไม้จำนวน 10 ลัง รวมถึงเงาะ มังคุด และฟักทอง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

กิจกรรมมูลนิธิ

เพาะถั่วงอก

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกจากถั่วเขียว จากนั้น ได้นำผลผลิตไปให้ทางครัวปรุงเป็นอาหารรับประทานกันเอง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชและที่มาของอาหารประจำวัน

รู้จักพืชในสวน

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทำความรู้จักกับพืชพันธุ์ในสวนของเรา ในระหว่างการเรียนรู้จากธรรมชาติและการเกษตรเบื้องต้น โดยนอกจากจะได้ใช้สัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้แล้ว น้อง ๆ สนุกกับการถอนหญ้าในแปลงผักและกระถางไม้ประดับ  ตลอดจนได้เก็บมะเขือและผักบุ้งสด ๆ ไปให้ทางครัวปรุงอาหารด้วย..

พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำโดยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการ พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง 15 ท่าน เข้าร่วมพร้อมเด็กนักเรียน 6 คน.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการทำข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองจำนวน 18 ครอบครัว กับทางโรงเรียน

เกมสามัคคีน้องพี่

ใกล้เวลาเปิดเทอม ก่อนที่รุ่นพี่จะแยกย้ายกลับโรงเรียนประจำในจังหวัดต่าง ๆ สมาชิกภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ในเช้าวันที่มีพายุฤดูร้อน จึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดกิจกรรมมาใช้อาคารของน้อง ๆ รุ่นอนุบาล นำโดยคุณครูนัทและคุณครูมารี กับการแข่งขันเน้นความสามัคคีของ 3 กลุ่ม ที่มีสมาชิกคละวัย เริ่มจากอนุบาลถึง ปวช. ในเกมวิ่งลูกโป่ง ลูกบอลรถไฟ และส่งไข่ในช้อน ส่วนเกมที่ไม่เน้นกลุ่ม คือ เก้าอี้ดนตรี  นอกจากนี้ ยังมีไอศกรีมซอฟครีมฮอกไกโดอร่อย ๆ ให้รับประทานเป็นอาหารว่างด้วย.. ขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมทุกท่าน รวมถึงครอบครัว Malstrom ในอเมริกา ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในภาคเช้าวันนี้..

ร่วมยินดี 3 โอกาส

สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้าและโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ 1. ครบรอบ 25 ปีแห่งการปฏิญาณตน ของซิสเตอร์กองคำ สุระเสียง 2. มอบรางวัลและกำลังใจแก่เด็กวัยเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 33 คน ที่มีผลการเรียนดี-ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2566 เด็ก ๆ ที่มีควาพยายามในการเรียน ตลอดจนเด็ก ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน และ 3. วันแรงงานแห่งชาติ โดยได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว.. ขอบคุณผู้เตรียมงานทุกท่าน และขอให้ทุกท่านได้รับพระพรและมีสุขภาพดีครับ/ค่ะ..

ฟื้นฟูจิตวิญญาณความเป็นครู

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ เดินทางไปเป็นวิทยากรในการฟื้นฟูจิตใจครู โรงเรียนศรีหฤทัย ในหัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู และแนวโน้มการจัดการศึกษาคาทอลิกในอนาคต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีหฤทัย อ. ขลุง จ. จันทบุรี

ดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า

เด็กกลุ่มใกล้วัยรุ่นขึ้นไป จนถึงรุ่นหนุ่มสาว รวม 11 คน ร่วมกิจกรรมกับทีมของนักจิตวิทยาอาสา คือ คุณชุติกาญจน์ อินทร์ทิม หรือคุณพิงค์ ซึ่งได้มาแบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิต เน้นเรื่องการดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า ตลอดจนช่วยประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ที่ห้องสมุดของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. โอกาสนี้ คุณพิงค์ได้มอบทุนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเราด้วย.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

วีดีโอแนะนำ

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038 423 468, 038 416 426
แฟ๊กซ์ :038 416 425, 038 716 204
อีเมล์ : [email protected]

OR_Map_TH

https://maps.app.goo.gl/bBtD5gdD99q3FRFd7


View pattaya orphanage in a larger map