ข่าวความเคลื่อนไหว..คุณการัณยภาส วาดสนิท หรือคุณสำเริง แห่งบริษัท ชมสุธา จำกัด บางละมุง สำหรับการทำบุญี่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือน การบริจาคขนม น้ำหวาน และชาไข่มุก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..Mr. Jerjir Anis สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

..คุณมาริสา ปาละยี และคุณเอลีน่า ฮูลี่ย์ พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณเอลีน่า ด้วยการเยี่ยเยือนครั้งแรก ตลอดจนการแบ่งปันขนมและไอศกรีมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณเดชชาติ บุญเย็น เจ้าของวันเกิด 22 มิ.ย. พร้อมด้วยคุณจรรยา อ่อนสองชั้น จากจังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับคุณเดชชาติ และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..คุณอภิษฎี พนาพงศ์วศิน และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคเสื้อผ้า ตลอดจนการนำขนมมาฝากน้องธันวา และน้องฉลาม.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณรุจวรี ปินะโต เจ้าของวันเกิด 22 มิ.ย. พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรุจวรี และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณวรัญญา มหาวรรณ และคุณพธร แซ่ก๊วย จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า  พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงกางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเวชภัณฑ์ เสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

..คุณรณิดา อธิษฐ์ธนาดุล และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

กิจกรรมมูลนิธิ

ปลูกไม้ดอก ใกล้ชิดธรรมชาติ

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาล 3 ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยเฉพาะกับต้นไม้ในสวน ในระหว่างการเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นคุณนายตื่นสายในแปลงที่พี่ ๆ ผู้ดูแลสวนช่วยเตรียมไว้ให้  ทั้งนี้ เด็ก ๆ จะมาช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน และถอนหญ้า จนกว่าจะได้ชื่นชมดอกไม้กันในไม่กี่สัปดาห์..

ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมสำนักบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมี บาทหลวง วีระ ผังรักษ์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารับรองเงินอุดหนุนประจำปีด้วย..

ร่วมอาลัยมารดาคุณจรูญ

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวมถึงอดีตผู้ร่วมงาน และเพื่อน ๆ ของคุณจรูญ ยอดสุวรรณ์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวยอดสุวรรณ์ ในช่วงที่คุณแม่สวนสวรรค์ มีอาการเจ็บป่วย และเมื่อท่านจากไปในวันที่ 10 มิ.ย. 2567  โดยในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมงาน และอดีตผู้ร่วมงาน ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของเราได้เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 มิ.ย.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข และครอบครัวยอดสุวรรณ์มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปด้วยดีครับ/ค่ะ..

เพาะถั่วงอก

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกจากถั่วเขียว จากนั้น ได้นำผลผลิตไปให้ทางครัวปรุงเป็นอาหารรับประทานกันเอง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชและที่มาของอาหารประจำวัน

รู้จักพืชในสวน

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทำความรู้จักกับพืชพันธุ์ในสวนของเรา ในระหว่างการเรียนรู้จากธรรมชาติและการเกษตรเบื้องต้น โดยนอกจากจะได้ใช้สัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้แล้ว น้อง ๆ สนุกกับการถอนหญ้าในแปลงผักและกระถางไม้ประดับ  ตลอดจนได้เก็บมะเขือและผักบุ้งสด ๆ ไปให้ทางครัวปรุงอาหารด้วย..

พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำโดยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการ พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง 15 ท่าน เข้าร่วมพร้อมเด็กนักเรียน 6 คน.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการทำข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองจำนวน 18 ครอบครัว กับทางโรงเรียน

เกมสามัคคีน้องพี่

ใกล้เวลาเปิดเทอม ก่อนที่รุ่นพี่จะแยกย้ายกลับโรงเรียนประจำในจังหวัดต่าง ๆ สมาชิกภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ในเช้าวันที่มีพายุฤดูร้อน จึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดกิจกรรมมาใช้อาคารของน้อง ๆ รุ่นอนุบาล นำโดยคุณครูนัทและคุณครูมารี กับการแข่งขันเน้นความสามัคคีของ 3 กลุ่ม ที่มีสมาชิกคละวัย เริ่มจากอนุบาลถึง ปวช. ในเกมวิ่งลูกโป่ง ลูกบอลรถไฟ และส่งไข่ในช้อน ส่วนเกมที่ไม่เน้นกลุ่ม คือ เก้าอี้ดนตรี  นอกจากนี้ ยังมีไอศกรีมซอฟครีมฮอกไกโดอร่อย ๆ ให้รับประทานเป็นอาหารว่างด้วย.. ขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมทุกท่าน รวมถึงครอบครัว Malstrom ในอเมริกา ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในภาคเช้าวันนี้..

วีดีโอแนะนำ

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038 423 468, 038 416 426
แฟ๊กซ์ :038 416 425, 038 716 204
อีเมล์ : [email protected]

OR_Map_TH

https://maps.app.goo.gl/bBtD5gdD99q3FRFd7


View pattaya orphanage in a larger map