ข่าวความเคลื่อนไหว..คุณนิชัย แซ่จู และคุณสมพล โจคา  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคกระเป๋าสะพายและกระเป๋าถือ ให้กับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นของขวัญ-ของรางวัลในงานคริสต์มาส.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..Ms. Aleksandra Gladysheva ชาวรัสเซีย และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง บริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..กลุ่มช่างตัดผมชาวเกาหลีใต้ ในนาม CCONTE Family นำโดย Mr. Insu Park สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การให้บริการตัดผมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา ตลอดจนการแจกขนมและเครื่องดื่มให้กับเด็ก ๆ ด้วย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณสุภาพร ปานหลุมเข้า และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

..Mr. Bucky Bakes และครอบครัว จากพัทยา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคอาหารเสริมธัญพืชเพื่อน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ ตลอดจนรางปลั๊กไฟ สนับสนุนการดูแลเด็กและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..ผอ. ชวน กิติเกียรติศักดิ์ แห่งสถาบันการศึกษามารีวิทย์  สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสดุ ด้วยการมอบมังคุดจากสวน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ผู้พิการและบุคคลากรของเรา.. ขอขอบคุณคุณชวนและครอบครัวครับ/ค่ะ

..ครอบครัววันทวีทรัพย์ ของคุณนันทวัฒน์ และคุณปรารถนา จากจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของลูกฝาแฝด เด็กชายพงศ์ภีระ และเด็กหญิงกานต์นภัส  (30 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา ตลอดจนการแจกของเล่นและขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

..คุณจุไรรัตน์ โพธิ์ด้วง จากบางละมุง สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเยี่ยมเยือน การบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด และการแจกค่าขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

กิจกรรมมูลนิธิ

รู้จักพืชในสวน

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทำความรู้จักกับพืชพันธุ์ในสวนของเรา ในระหว่างการเรียนรู้จากธรรมชาติและการเกษตรเบื้องต้น โดยนอกจากจะได้ใช้สัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้แล้ว น้อง ๆ สนุกกับการถอนหญ้าในแปลงผักและกระถางไม้ประดับ  ตลอดจนได้เก็บมะเขือและผักบุ้งสด ๆ ไปให้ทางครัวปรุงอาหารด้วย..

พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำโดยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการ พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง 15 ท่าน เข้าร่วมพร้อมเด็กนักเรียน 6 คน.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการทำข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองจำนวน 18 ครอบครัว กับทางโรงเรียน

เกมสามัคคีน้องพี่

ใกล้เวลาเปิดเทอม ก่อนที่รุ่นพี่จะแยกย้ายกลับโรงเรียนประจำในจังหวัดต่าง ๆ สมาชิกภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ในเช้าวันที่มีพายุฤดูร้อน จึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดกิจกรรมมาใช้อาคารของน้อง ๆ รุ่นอนุบาล นำโดยคุณครูนัทและคุณครูมารี กับการแข่งขันเน้นความสามัคคีของ 3 กลุ่ม ที่มีสมาชิกคละวัย เริ่มจากอนุบาลถึง ปวช. ในเกมวิ่งลูกโป่ง ลูกบอลรถไฟ และส่งไข่ในช้อน ส่วนเกมที่ไม่เน้นกลุ่ม คือ เก้าอี้ดนตรี  นอกจากนี้ ยังมีไอศกรีมซอฟครีมฮอกไกโดอร่อย ๆ ให้รับประทานเป็นอาหารว่างด้วย.. ขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมทุกท่าน รวมถึงครอบครัว Malstrom ในอเมริกา ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในภาคเช้าวันนี้..

ร่วมยินดี 3 โอกาส

สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้าและโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ 1. ครบรอบ 25 ปีแห่งการปฏิญาณตน ของซิสเตอร์กองคำ สุระเสียง 2. มอบรางวัลและกำลังใจแก่เด็กวัยเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 33 คน ที่มีผลการเรียนดี-ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2566 เด็ก ๆ ที่มีควาพยายามในการเรียน ตลอดจนเด็ก ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน และ 3. วันแรงงานแห่งชาติ โดยได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว.. ขอบคุณผู้เตรียมงานทุกท่าน และขอให้ทุกท่านได้รับพระพรและมีสุขภาพดีครับ/ค่ะ..

ฟื้นฟูจิตวิญญาณความเป็นครู

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ เดินทางไปเป็นวิทยากรในการฟื้นฟูจิตใจครู โรงเรียนศรีหฤทัย ในหัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู และแนวโน้มการจัดการศึกษาคาทอลิกในอนาคต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีหฤทัย อ. ขลุง จ. จันทบุรี

ดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า

เด็กกลุ่มใกล้วัยรุ่นขึ้นไป จนถึงรุ่นหนุ่มสาว รวม 11 คน ร่วมกิจกรรมกับทีมของนักจิตวิทยาอาสา คือ คุณชุติกาญจน์ อินทร์ทิม หรือคุณพิงค์ ซึ่งได้มาแบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิต เน้นเรื่องการดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า ตลอดจนช่วยประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ที่ห้องสมุดของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. โอกาสนี้ คุณพิงค์ได้มอบทุนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเราด้วย.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

ศิลปะบำบัด

เด็ก ๆ รุ่นประถมศึกษา ทั้งชายและหญิงในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัดมันดาลา โดยคณะวิทยากร นำโดยคุณชุติกาญจน์ อินทร์ทิม นักจิตวิทยาอาสา เพื่อเสริมสร้างสมาธิให้กับน้อง ๆ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์.. ขอขอบคุณวิทยากร และทุกท่านที่ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมพิเศษนี้ครับ/ค่ะ..

วีดีโอแนะนำ

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038 423 468, 038 416 426
แฟ๊กซ์ :038 416 425, 038 716 204
อีเมล์ : [email protected]

OR_Map_TH

https://maps.app.goo.gl/bBtD5gdD99q3FRFd7


View pattaya orphanage in a larger map