Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณธัญทิพย์ ร่มภัย และครอบครัว จากสัตหีบ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจาก บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ พร้อมด้วยบุคลากรจากโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสเทศกาลสงกรานต์  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก  ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณ Jeanne ชาวสิงคโปร์ สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อเด็กกำพร้าและผู้พิการในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอขอบคุณเจ้าภาพ รวมถึงคุณริชาร์ด วี ซึ่งประสานการจองเลี้ยงให้เพื่อน ๆ และครอบครัว รวม 15 มื้อในรอบนี้..

» Read more

..คุณอัณณา ธิมาภรณ์ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (27 เม.ย.) ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงที่นั่งเด็กในรถ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ.. ขอขอบคุณและร่วมยินดีล่วงหน้ากับเจ้าของวันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากร้านนวดสบาย ซอยบัวขาว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพัชร์ศณัสม์ อัศวชัยโสภณ และคณะ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณพัชร์ศณัสม์ (11 เม.ย.) ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Ahmad Mohd Alfalasi จากดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคอินทผาลัมและทุนทรัพย์ รวมถึงเงินค่าขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายปัณณวิชญ์ นนทะมาตย์ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมกับครอบครัว ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศกรีมเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องปัณณ์ปัณณ์ และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจุราภรณ์ แก้วทับนาม และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนมอบทุนสมทบการจัดซื้อปูนซีเมนต์ก่อฉาบ สนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุมินตรา สะสาง และคณะจากบริษัท เซนนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าและผู้พิการ ด้วยสิ่งของบริจาคหลากหลายรายการ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2