Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณวิชยา ติกขนา พร้อมด้วยคุณวทันยา โถวรุ่งเรือง และคุณนวิยา กุมภัณฑ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และตุ๊กตา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณประภัสสร ภิญญศิริ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาคณะจากบริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) สาขาเทอมินอล พัทยา รวมถึงคุณวรรณรัตน์  ภิญญศิริ  คุณปิยะรัตน์ โพธิ์ตาทอง  คุณวิทยา ผุดีสม  และคุณโชติญา รื่นอารมณ์  มาบริจาคข้าวสาร และเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

การบูร

น้อง ๆ เด็กหญิงรุ่นโต เรียนรู้จากคุณครูนัท ในการบรรจุการบูรใส่ถุงสวย ๆ ไว้ใช้ภายในบ้านเด็กฯ โดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

» Read more

บุญยงกับก้าวใหม่

เมื่อนายบุญยงสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ได้เริ่มทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมาเป็นเวลา 1 ปี มีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งได้ตัดสินใจก้าวออกไปสร้างอนาคตของตนเอง  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ แสดงความยินดีกับลูกชายซึ่งอยู่ในความดูแลมาเป็นเวลากว่า 19 ปี  เป็นกำลังใจให้กับทางชีวิตที่เลือกไว้  ตลอดจนขอพระอวยพรและคุ้มครองบุญยงเสมอ..

» Read more

..คุณอนุพงษ์ เกิดบรรดิษฐ์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคมังคุด 60 กก. สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุพิชชาย์ กิตติวิทยารมณ์ และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กหญิงพลอยปภัส  ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารก-เตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mrs. Tran Thuy และครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น 1 ใน 5 มื้อ ให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือ Mrs. Chau Bao Kelley ซึ่งแนะนำให้ครอบครัวรู้จักกับงานของเรา..

» Read more