Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณทิวากร โสภาอัครภรณ์ และคุณอภิสิทธิ์ สินใหม่ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

กิจกรรมนันทนาการ

น้อง ๆ รุ่นประถมศึกษาขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ใช้เวลาส่วนหนึ่งในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนปี 2567 กับการทบทวนด้านวิชาการ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านทางการร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นกลุ่ม ทั้งประเภทศิลปะสร้างสรรค์ และงานอดิเรก รวมถึงการเก็บเกี่ยวผักในแปลงที่ได้ร่วมกันปลูกไว้ครั้งก่อน และนำมาให้ทางครัวปรุงอาหารให้กับสมาชิกในบ้านเด็กฯ ได้รับประทานกัน.. ขอบคุณคุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรัสนา วัชรกิตตานนท์ ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ในวันที่ 7 และ 8 เมษายน 2567 ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอขอบคุณและร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณพิชญาภรณ์ โบแชะ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณมะลิ อนันทเดช พร้อมด้วยครอบครัวของคุณปาริชาติ จึงศรีพิษณุ สำหรับการทำบุญวันเกิดของน้องอาโป ชวกร อนันทเดช ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงอาหารหลากหลายรายการ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Fabrice Lunven ชาวฝรั่งเศส สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการนำเสื้อผ้าและของใช้มาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของ Mr. Mark Azzopardi ชาวออสเตรเลีย จากบริษัท FMP (Aust.) Pty Ltd., (Bendix) สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษ ทั้งประเภทอ่านเล่นและพจนานุกรม สนับสนุนพัฒนาการและการศึกษาด้านภาษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายธนกฤต เหลืองวิเศษ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (8 เม.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมกับครอบครัว ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปและข้าวสาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวัลจิต ภู่รุ่งเรือง พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของน้องคีตะ ภู่รุ่งเรือง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป การดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารก ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธารทิพย์ คำคง และครอบครัว จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ด้วยการบริจาคเสื้อผ้า ของ เล่น และหนังสือ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2