Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณลัดดามาส เปิดคีรี และคณะ จากสำนักสงฆ์โพธิปิยะ อำเภอสัตหีบ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคน้ำดื่ม ขนม และอาหารแห้ง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณภูวดล ร่วมจิตร์ จากศรีราชา สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณภูวดล ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงขวดนมเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. David Ervin ชาวอเมริกันวัยเกษียณในไทย  สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก  การบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตลอดจนความตั้งใจจะกลับมาเยี่ยมอีก.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะพนักงานบริษัท เกรทแอนด์แกรนด์สวีทเดสทิเนชั่น จำกัด บางละมุง สำหรับการจัดกิจกรรม CSR “GREAT & GIVE#3 – การให้ที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างในภาคเช้าให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุธิดา วิชัยรัตน์ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (27 เม.ย.) ด้วยการพาครอบครัว  มาทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนค่าน้ำและไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงแป้งฝุ่นทาตัวเด็กเล็ก  นอกจากนี้ ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mr. Terry Loh ในสิงคโปร์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณเจ้าภาพ และคุณริชาร์ด วี ผู้ประสานการเลี้ยงอาหาร 15 มื้อในเดือนนี้และเดือนพฤษภาคม ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของ Mr. Tan Chee Hong และ Mr. Thanabalan Iyyamalai จากสิงคโปร์ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการพักผ่อนในเมืองไทย ตลอดจนการทำบุญวันเกิดของ Ms. Sheryln Chua Mei Yu ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป  นอกจากนี้ ยังได้กรุณานำสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กวัยทารก-เตาะแตะ เกมการศึกษา และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 มาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more