Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณนรินทร์ เฮมมิงเซน และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (21 เม.ย.) ด้วยการบริจาคอาหาร เครื่องปรุงอาหาร รวมถึงขนมเค้ก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอัยย์ญาดา ชอบมาก และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอำพล ใสแก้ว และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านสวัสดิการและการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการทุกกลุ่มวัย.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวสินธพสิริพร จากจังหวัดระยอง รวมถึงคุณณัฐนริน และคุณทวีป สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคไข่ไก่ต้ม และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรพิมล พัฒนวงศ์สิน และเพื่อน ๆ จากกรุงเทพฯ สำหัรบการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกันยา เหลาทอง และครอบครัว จากจังหวัดนครปฐม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การแบ่งปันผลไม้สด การเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ตลอดจนการส่งมอบทุนสนับสนุนจากบ้านพักนักศึกษาเซนต์คาเบรียล .. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธณชร สินธุวงศานนท์ และคุณนิพนธ์ ห่อศิริกุล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โดยมีคุณเอี่ยม และคุณฝอยทอง สินธุวงศานนท์ จากจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคุณวณารักษ์ ศรีบุรมย์ และคุณทองใบ วงศ์แหล้ จากชลบุรี ร่วมในการเยี่ยมเยือน การบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเพ็ญศรี ตรัยศิริเจริญ และครอบครัว แห่งบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัด และบริษัท เอกดำรงค์ ลีสซิ่ง จำกัด จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณพ่อเศกสม กิจมงคล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนม เก้าอี้สูงเพื่อเด็กเล็ก และค่าขนมเพื่อน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนการเยี่ยมคารวะคุณพ่อวีระ ผังรักษ์.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..Ms. Narumon Bastuck หรือพี่นะโม พร้อมด้วย Mr. Patrick Gerlach บิดาบุญธรรมจากเยอรมนี สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันหยุดพักร้อน การบริจาคของเล่น อุปกรณ์การเรียน ขนม และทุนการศึกษา ตลอดจนการพาเพื่อนบิดา คือ Mr. Christof Grund มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณ Mike และคุณ Jessica Holtzman จากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ในไทย สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่งในช่วงปีใหม่ไทย 2567 การบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ  ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2