Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณศิริชัย ประยูรพาณิชย์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนม เครื่องเขียน และทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวันเพ็ญ โพนดำ ผู้มีอุปการคุณในบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mrs. Sulinda & Mr. Markwin Cornelis Teng Worp จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กเล็ก และของเล่น ตลอดจนการแจกขนมและวิตามินซีให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอารี พลเยี่ยม และ Mr. James  Holroyd  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการแบ่งปันสิ่งของจำเป็น รวมถึงทุนการศึกษาใส่ตู้รับบริจาค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Richard Pappalardo สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่ง และการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (20 เม.ย.) ด้วยการนำสิ่งของบริจาคจาก FC Five Dock Soccer Club ออสเตรเลีย มาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา..  ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัฐภรณ์ อุดทาเจริญ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (16 เม.ย.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more