Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณสุพัตรา ดำนิล จากจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย Mr. Tu Tien Chu และคุณเขมิกา บุญส่ง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรทิพย์ อินทะสิทธิ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคตุ๊กตา และขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนพพล วานิชกร และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการทำบุญด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณปณิดา ศรีผึ้ง รวมถึง Mr. Lu Heng Lin สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก  การบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์  ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอลิซาเบธ อีเลน เทรซ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณธมลวรรณ ทิพย์อุเทน พร้อมด้วยครอบครัวของเพื่อน ๆ รวมถึงร้อยเอกปรเมษฐ์ หงส์ทอง  พันโทวีระพงษ์ อวยพร และคุณภิชาไท ทศพรเบญจรัชต์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมเพื่อน้อง ๆ วัยทารก สนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณโศภณ ก๋าอิ่นแก้ว และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กชาย กิติศักดิ์ โคตรแปร (27 เม.ย.) และเด็กชายกิติคุณ โคตรแปร (26 เม.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนมและน้ำหวาน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศิริลักษณ์ วิริยะรัตนพร จากชลบุรี สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (27 เม.ย.) ด้วยการพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ  ตลอดจนการเลี้ยงไอศกรีมเป็นอาหารว่างให้กับเด็กรุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกชกาภัค ชำนาญพจน์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยคณะของคุณนภดล กลมเกลี้ยง คุณนัทวดี ฌะแอ และครอบครัวของคุณนงนุช โกศล จากจังหวัดจันทบุรี ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

8 ปี คุณพ่อยุทธิชัย

ตัวแทนสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อบรรดาผู้มีอุปการคุณในตระกูลปัญจทรัพย์ โอกาสครบรอบการจากไป 8 ปี ของคุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชัย ปัญจทรัพย์  โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธี ที่วัดน้อยของเรา และตัวแทนญาติของคุณพ่อยุทธิชัย เดินทางมาอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้..  ขอพระประทานการพักผ่อนในสันติสุขแด่คุณพ่อ และผู้ล่วงลับในตระกูลทุกท่าน  ตลอดจนอวยพรลูกหลานในครอบครัวเป็นพิเศษ..

» Read more
1 2