Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณณัฐธเดชน์ วรกุลณัฐคมณ์ โค้ชสอนปิงปอง จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องนุ่งห่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากร้านยาเปรียว ในห้างบิ๊กซี สาขาพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ สำหรับการนำยารักษาโรคจากการบริจาคของลูกค้าทั้งสามสาขา มาบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more

..ด.ช. กรรภิรมย์ มาตย์เทพ และครอบครัว จากจังหวัดปทุมธานี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 6 ของน้องกรรภิรมย์ (4 เม.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จุกนม และสเปรย์ปรับอากาศ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณชนากานต์ ชมชื่น จากบริษัท พามีทรัพย์ จำกัด ศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวทรงสะอาด พร้อมด้วยเจ้าของวันเกิดทั้งสอง ได้แก่ เด็กหญิงสุภัคชญา (27 มี.ค.) และเด็กหญิงโสภิลภา (8 เม.ย.) ด้วยการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเขมิกา กุลากุล และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญอุทิศให้กับคุณยายละมุด กุลากุล ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่าน และขอให้คุณยายได้พักผ่อนในสันติสุขครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน กรรมการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และอดีตผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็กของเรา สำหรับการสนับสนุนด้านโภชนาการของน้อง ๆ ผู้พิการ และบุคลากรที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยปลานิลในบ่อของท่าน.. ขอขอบคุณและขอพระอวยพรคุณสุวรรณา ให้มีสุขภาพดีครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอรทัย เตชะพลกุล ในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธงชัย-คุณชัชฎา-เด็กหญิงฐิตญา-เด็กชายธีรัช-เด็กหญิงธัญศศิ พยุงธนากร  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และเย็น รวมจำนวน 5 มื้อในเดือนเมษายน 2567 นำความสุขมาสู่น้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more