Monthly Archives: เมษายน 2024

..Mrs. Derya Bolliger ในพัทยา สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด โอกาสครบรอบวันเกิด (17 มี.ค.) ด้วยการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเสื้อผ้าให้กับห้องเด็กอ่อน ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู และชุดลายดอกเพื่อน้อง ๆ จะได้ร่วมงานสงกรานต์ปีนี้ ตลอดจนการสมทบค่าเครื่องปรับอากาศในห้องนอนเด็กรุ่นอนุบาลด้วย.. ขอร่วมยินดีย้อนหลังกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งผู้บริจาค และเพื่อน คือคุณ Bernard Mueller ที่ช่วยประสานงานให้อีกครั้งหนึ่ง.. สวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจาก หจก. กิมฮ้อทัวร์ กรุงเทพฯ นำโดยคุณธีรยุทธ วิจิตรโกเมน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..มูลนิธิความหวัง สำนักงานใหญ่ และคุณอภิชาต ลีนุตพงษ์ ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการบริจาคนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ประจำเดือนเมษายน 2567.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณเจษฎา หักพาล สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก การบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตลอดจนการส่งมอบทุนทรัพย์จาก ด.ช. อชิระ สุขสมใจ สนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กและผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ

» Read more

..คุณปิยาภัค แสงทองพินิจ ผู้มีอุปการคุณในชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยง ข้าวโพดคลุกเนยเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณไพลิน บุญชัด สำหรับการทำบุญวันเกิด (12 เม.ย.) ด้วยการพาครอบครัว มาทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคพัดลม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด ขอบคุณทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Kamel Bounzoul และ Mr. Jordan Haimer สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำบุญด้วยสิ่งของ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชลธิดา ไรอัน และครอบครัวไรอัน ประเทศไอร์แลนด์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวาดิม และคุณธัญญารัตน์ โคเลสอฟ จากสัตหีบ  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำสิ่งของบริจาคจากคณะครูและนักเรียนห้อง CB2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา มาบริจาค ตลอดจนการเยี่ยมน้องกัลญา ลูกศิษย์ของคุณครูธัญญารัตน์.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณดวงดาว พรมชัย จากจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคุณ Richard Giese สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคขนม ตลอดจนการจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2