Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณธนิชญกาญจน์ สิริวชิรโกษิต และครอบครัว จากจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวธูสิริ จันทรพาณิช และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสรวิชญ์ สุตโสม และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคอาหารหลากหลายรายการ ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุพิน พลีพรกุล และครอบครัว จากสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและของเล่นพัฒนาการ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณดาวณิชา โขนแจ่ม และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงจุกขวดนมและของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเอกรัฐ ศรไชญาติ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศุภชัย ศาสนจรรยา และครอบครัว จากรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุวภาคย์ เทศน์ธรรม และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้อง ๆ รุ่นอนุบาล ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพนำไอศกรีมมาเลี้ยงเป็นอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณ Mr. Shintaro Takagi ชาวสิงคโปร์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กกำพร้าและผู้พิการในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุรริชาร์ด วี ได้กรุณาประสานการจองเลี้ยงให้เพื่อน ๆ และครอบครัว รวม 15 มื้อในรอบนี้.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสำรวย กสีชา และ Mr. Kokkhiam Frederick Lee สำหรับการทำบุญวันเกิดของ Mr. Lee ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..

» Read more