Monthly Archives: เมษายน 2024

ดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า

เด็กกลุ่มใกล้วัยรุ่นขึ้นไป จนถึงรุ่นหนุ่มสาว รวม 11 คน ร่วมกิจกรรมกับทีมของนักจิตวิทยาอาสา คือ คุณชุติกาญจน์ อินทร์ทิม หรือคุณพิงค์ ซึ่งได้มาแบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิต เน้นเรื่องการดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า ตลอดจนช่วยประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ที่ห้องสมุดของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. โอกาสนี้ คุณพิงค์ได้มอบทุนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเราด้วย.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท แม็ก พูลวิลล่า จำกัด บางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณสายชล มังคละแสน และคุณฟิลิป เทอร์เนอร์ รวมถึงคุณเบญจพร ไวยธรรม คุณอรทัย ประจิตร และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคขนม และทุนทรัพย์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณมาลิวัลย์ โควสุรัตน์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวิทวัส บุระวัตร สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาคุณวัฒนา ช่วยหาร และ Mr. John มาทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงกรรไกรตัดอาหาร และผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อน้อง ๆ วัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี โดยการประสานงานของทีมงานบริษัท Asia sunnytour Co., Ltd. กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการสนับสนุนงานของเราด้วยกำลังใจ และสิ่งของบริจาค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนันทนา เกิดใจบุญ และคุณมนฤดี แก้วนุกูล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณมนฤดี ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กกำพร้าวัยทารก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Randee Wee ชาวสิงคโปร์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นวันที่ 29-30 เม.ย. และมื้อกลางวันวันที่ 30 เม.ย. ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอขอบคุณเจ้าภาพ และคุณริชาร์ด วี ที่ช่วยประสานการจองเลี้ยง รวม 15 มื้อ ในนามครอบครัวและเพื่อน ๆ ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ศกนี้ครับ/ค่ะ..

» Read more