Monthly Archives: เมษายน 2024

..ครอบครัวของคุณอรนารถ เตชะสุริยะมณี พร้อมด้วยคุณจำเริญ เพ็ชรฤทธิ์ และครอบครัวของคุณวัลลภา ตวงหิรัญโชติ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคไข่ไก่ต้ม และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอภิญญา พันธ์วิลัย และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศิริวรรณ ธนะมูล และครอบครัว จากสัตหีบ พร้อมด้วยครอบครัวนวกานต์ธำรง  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณฤดีรัตน์ วรรณากุล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคกล้วยทอดไส้มะขาม กล้วยฉาบ และมะขามแช่อิ่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณวุฒิชัย โอกาสประภากร  รวมถึงคุณพิชามญธุ์ กล่ำแสง และเด็กหญิงเมริษา โอภาสประภากร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของน้องเมริษา (6 เม.ย.) ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงข้าวสารและนมผง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (22 เม.ย.) โดยมีคุณลิขิต ภักดี และคุณโสรญา หิรัญวงษ์ ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ รวมถึงขนมและผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอรุณี วงศ์วาลย์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเสื้อผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณประเทือง จำปาทอง และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ทีมงานจากกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) สำหรับการนำคณะจากองค์การคาริตัสบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการของเรา ตลอดจนคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ.. ขอบคุณทุกท่านสำหรับทุนสนับสนุน และของที่ระลึกจากประเทศบังกลาเทศ เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการครับ/ค่ะ.. ขอขอบคุณคุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวในเยอรมนี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของน้องนับดาว วัย 5 ขวบ ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่าง นำความสุขมาสู่น้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ในภาคบ่ายวันนี้.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องนับดาว.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2