Monthly Archives: เมษายน 2024

..Mrs. Tran Thuy และครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 5 มื้อ ล่าสุด น้อง ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ได้รับประทานอาหารมื้อที่ 4 ในเย็นวันนี้อย่างมีความสุข.. ขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือ Mrs. Chau Bao Kelley ซึ่งแนะนำให้ครอบครัวรู้จักกับงานของเรา..

» Read more

..พี่คิ้มกับอาม่า และคณะบุญทำดีทุกวัน จากบางละมุง สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงรองเท้า 7 คู่ เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณธนยศ สุริยจันทราทอง จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงแป้งฝุ่นทาตัวเด็กทารก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณศิรินทร์ หล่องาม จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Dillen Selvarajoo และเพื่อน ๆ ชาวสิงคโปร์ รวมถึง Mr. Vigneswaran Mudaliar สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภัทรวดี แนบไธสง พร้อมครอบครัว จากบางละมุง และร้านอาหารอีสานไทยมารี ฮาวาย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุนิชฎา อภิศักดิ์ศิริกุล และครอบครัว จากตำหนักนายหน้า จังหวัดนนทบุรี สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการทำบุญด้วยตุ๊กตา และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more