..Mr. Dillen Selvarajoo และเพื่อน ๆ ชาวสิงคโปร์ รวมถึง Mr. Vigneswaran Mudaliar สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..