Monthly Archives: เมษายน 2024

..คณะของคุณสุทินา คำมูล และคุณสุดาทิพย์ ศิริวรรณ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคข้าวสาร และไข่ไก่ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณอรพรรณ บุญร่วม จากจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณแม่อุไร บุญร่วม ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอนุวัฒน์ ตั๊นประเสริฐ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญวันเกิดล่วงหน้า (23 เม.ย.) ด้วยการพาเพื่อน ๆ และครอบครัว มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำรพ้าและผู้พิการวัยเรียน.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรริดา นาจันทร์หอม จากชลบุรี สำหรับการทำบุญวันเกิด (1 เม.ย.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรริดา และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mrs. Huong & Mr. Vinh Vu ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและเย็น ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอขอบคุณทั้งสองท่าน และขอบคุณเพื่อนที่โบสถ์ คือครอบครัวของคุณ Chau Bao Kelley ที่แนะนำทั้งสองให้ได้รู้จักและสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ครับ/ค่ะ..

» Read more