..ครอบครัวของ Mrs. Huong & Mr. Vinh Vu ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและเย็น ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอขอบคุณทั้งสองท่าน และขอบคุณเพื่อนที่โบสถ์ คือครอบครัวของคุณ Chau Bao Kelley ที่แนะนำทั้งสองให้ได้รู้จักและสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ครับ/ค่ะ..