Monthly Archives: เมษายน 2024

..คณะของคุณวันดาโรส ทิทาวงศ์ รวมถึง Mr. Christopher Bozzuto สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุภาพร อุปสิทธิ์ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการพาคุณกันตา จิตรวิเศษ มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิเมืองพัทยา และผู้แทน TCEB พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อน ๆ CEO ชาวจีนพัทยา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการทุกกลุ่มวัย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..กลุ่ม FAB ในยุโรป สำหรับการบริจาคชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 150 ชุด สนับสนุนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในการสกัดกั้นและเฝ้าระวังการระบาดของโรคในช่วงสัปดาห์หลังสงกรานต์.. ขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ซึ่งได้กรุณาตอบสนองความต้องการของเราอย่างทันเหตุการณ์เสมอครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพลอยปภัสร์ กองหิน ชาวศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (24 เม.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนพร้อมครอบครัว อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงของใช้เด็กทารก.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mrs. Tran Thuy และครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อสุดท้ายใน 5 มื้อ ให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือ Mrs. Chau Bao Kelley ซึ่งแนะนำให้ครอบครัวรู้จักกับงานของเรา..

» Read more

..คุณเจษฎา ศรีรอด หรือคุณเบิร์ด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (25 เม.ย.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในเมนูไก่ทอด KFC ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณอดัม และคุณนันท์นภัส คาร์เตอร์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคพัดลมโคจร HATARI 18 นิ้ว 1 ตัว ปูนซีเมนต์ ตราเสือ เพื่องานฉาบทั่วไป 9 ถุง และปูนซีเมนต์ ตราช้าง เพื่องานโครงสร้าง 9 ถุง สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more