Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณฉัตรชนก มะปรางอ่อน และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคของเล่น และเสื้อผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอังคณา ชีเฟียด์ และคุณปิยวดี อภัยนิพัฒน์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเพ็ญจันทร์ เรืองเดช พร้อมคณะ จากพัทยา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น และน้ำส้มปั่น 2 ถัง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสุกัญญา อัครบวรกุล รวมถึงนายสุมิตร และ ด.ญ. พรนภินทร์ พลซา จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยสิ่งของบริจาค รวมถึงของเล่นเด็กและเสื้อผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการกลุ่มวัยต่าง ๆ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mrs. Tran Thuy และครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 5 มื้อ ให้กับน้อง ๆและผู้พิการในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในเดือนนี้ โดยมื้อแรกและมื้อที่ 2 เป็นมื้อกลางวันและส่วนหนึ่งของมื้อเย็นวันนี้ นำความสุขมาสู่เด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่าน และเพื่อน คือ Mrs. Chau Bao Kelley ซึ่งแนะนำให้ครอบครัวรู้จักกับงานของเรา..

» Read more