Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณธวัลรัตน์ เสมอ และคุณสุนิสา นวลแก้ว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวสาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณโชติพัฒน์ อูนากูล และครอบครัว จากจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคุณพักตร์พริ้ง มนัสปิติ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคผัก ผลไม้ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการประเภทต่าง ๆ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายชวิศ ทรัพย์สืบสกุล และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคอาหาร ตลอดจนการนำไอศกรีมมาเลี้ยงน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสมฤดี วงศ์โต และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการมอบทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ และผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะเพื่อนร่วมทางบุญหญิงกิ่ง ศรีราชา ศาลาริมทางร้านค้าหญิงกิ่งแก้ว การวงษ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการนำข้าวเหนียวมะม่วงมาบริการสด ๆ ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ผู้พิการ และบุคลากรของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณกนกพร สมานปัตร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนุชรินทร์ พักพำนัก และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณแพค และคุณหนิง ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Haimer Jordan สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณ Sotida และ Mr. Markus Seibert สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพัณรัชญ์ อ่อนดารา ชาวจังหวัดนครพนม และคณะ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2