Monthly Archives: เมษายน 2024

..คุณธนาภา เที่ยงคาม คุณกรรณิการ์ สุราแป้งตั้ง และ Mr. Morgan Moran สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณสมพงษ์ แซ่หลี จากจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเด็กชายธนพิพัฒน์ ตั้งประเสริฐมีชัย คุณจิงเหม่ย แซ่หลี คุณเต๋า คุณนิด คุณเหมย คุณเข็มจิรา คุณผิง คุณพร คุณมิน คุณมาวิน คุณชาว คุณกิ๊ฟ คุณเฟย และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็กและผู้พิการรุ่นโต.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนิชากร มนต์ประสิทธิ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณนิชากร ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการสั่งไก่ทอด KFC มาให้เด็ก ๆ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกุลนัฐ สุวรรณวิเศษ และครอบครัว จากจังหวัดราชบุรี สำหรับการทำบุญอุทิศให้กับคุณแม่นวลวรรณ  โสภา ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของที่ผู้ล่วงลับตั้งใจมาบริจาค.. ขอร่วมอาลัยคุณแม่นวลวรรณ และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเมณา กุลชะโมรินทร์ พร้อมด้วยคุณสุทธิพงศ์ ปุ่นเจริญ และคุณอุทิด ธรรมวงชัย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชุติกาญจน์ ทรงโสภา พร้อมครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการทำบุญอุทิศให้กับนายธนารักษ์ ทรงโสภา หรือน้องเอ๋  ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างในภาคเช้าให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า และผู้พิการ ตลอดจนการนำก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาเสริมในมื้อกลางวัน.. ขอร่วมอาลัย ลูกชายผู้จากไป และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวฝาคำ ของคุณกิตติศักดิ์ และเด็กหญิงวริศรา รวมถึงคุณวันวิสาข์ เข็มเงิน จากจังหวัดระยอง สำหรับการจัดกิจกรรม “แบ่งผันปันสุขเพื่อรอยยิ้มของเด็ก ๆ” ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยในจังหวัดต่าง ๆ และต่างประเทศ ตลอดจนการจัดซื้อสิ่งของมาบริจาคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณโอริต ฟูเกียรติ และครอบครัว ในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณโอริต (1 เม.ย.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mr. Giuseppe & Mrs. Anna Piscitelli จากสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการพาลูกชายวัย 10 ขวบ ชื่อซัม หรือเพชร ในชื่อเดิม กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำของบริจาคมาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ การทักทายอดีตผู้ดูแล ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับครอบครัวในอิตาลี.. ขอขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ซึ่งได้ช่วยบริการครอบครัวที่คุ้นเคยนี้ด้วย..

» Read more

..ครอบครัวน้องพอช ในอิตาลี สำหรับการเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับครอบครัวน้องเพชร จากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ในการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในบ้านของเรา ตลอดจนบุคลากรของเรา.. ขอบคุณทั้งสองครอบครัวครับ/ค่ะ..

» Read more