Monthly Archives: เมษายน 2024

..ครอบครัวน้องเธอา ในเยอรมนี สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เสมอมา ล่าสุด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 7 ของน้องเธอา (18 มี.ค.) โดยน้องเฟย่า หนึ่งในเด็กในอุปถัมภ์ของครอบครัว เป็นผู้เลือกเมนู..  สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแด่น้องเธอา และขอบคุณเจ้าภาพครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณวิภาวดี ทรัพย์เอนกนันต์ เจ้าของวันเกิด (2 เม.ย.) สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่นงลักษณ์ ทรัพย์เอนกนันต์ ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของ และการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอขอบคุณทั้งสองท่าน ขอร่วมยินดีกับคุณวิภาวดี และร่วมรำลึกถึงคุณแม่นงลักษณ์ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจีระวัจน์ สองนาค และ Mr. Gene Downey จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคข้าวสาร และไข่ไก่ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอริศรา วิเชียรดี และคณะ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกและเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากโรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ สำหรับการจัดกิจกรรม “รพ.วิภาวดี อิ่มนี้เพื่อน้อง ” ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือน การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าวัยเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่น้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพนำอาหารจากแมคโดนัลด์มาเลี้ยงในมื้อกลางวันของเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ครับ/ค่ะ..

» Read more