Monthly Archives: มีนาคม 2024

วันอีสเตอร์ 2024

เทศกาลอีสเตอร์ในแต่ละปี จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนของไทยเสมอ โดยในปีนี้ น้อง ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตั้งแต่รุ่นอนุบาลได้ร่วมกิจกรรมระบายสีบนไม้ฉลุรูปไข่  และประดิษฐ์ตะกร้าจากจานกระดาษ  จากนั้น ได้ร่วมกับรุ่นพี่ ตามล่าหาไข่อีสเตอร์ในสวนหลังบ้านกันอย่างสนุกสนาน แม้อากาศจะร้อนจัด.. ขอขอบคุณครอบครัวบุญธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม สำหรับการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และขนมมาให้ล่วงหน้า  ตลอดจนคุณลัคนา พี่ฉันท์ พี่นุ่น คุณครูและผู้ดูแลประจำกลุ่ม ที่ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมให้เป็นอย่างดี..  สุขสันต์เทศกาลอีสเตอร์แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวรัทยา เกศเจริญ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด (1 เม.ย.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา..  ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mr. Kunal Kumarratara พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  การแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป  ตลอดจนการจองเลี้ยงอาหารเด็กและผู้พิการในเดือนเมษายน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mr. Mark Cummings ชาวอังกฤษ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคขนม ให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณและสุขสันต์วันอีสเตอร์ 2024 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชณันภัสร์ วีระลักษมียศ และคุณวิลัยพร ใหม่คามิ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง  ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเขมจิรา สุริยะมาตย์ และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา..

» Read more

..คุณสุเมษ ชื่นดู่ และครอบครัว จากจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคไข่ไก่ และข้าวสาร สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปริยากร ลาร์เซน แห่งบริษัท พี พัทยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บางละมุง สำหรับการทำบุญวันเกิด (31 มี.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับเราและร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ และผู้พิการตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชญาวีร์ ชลวานิช  จากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิด (31 มี.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกมลรัตน์ สุดศรี จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่ โอกาสครบรอบวันเกิด (22 มี.ค.) ด้วยการพาเพื่อน ๆ มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2 3 11