..ครอบครัวของ Mr. Kunal Kumarratara พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  การแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป  ตลอดจนการจองเลี้ยงอาหารเด็กและผู้พิการในเดือนเมษายน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..