..คณะของคุณอรพรรณ บุญร่วม จากจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณแม่อุไร บุญร่วม ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..