..คณะของคุณธนยศ สุริยจันทราทอง จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงแป้งฝุ่นทาตัวเด็กทารก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..