..Mrs. Tran Thuy และครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 5 มื้อ ล่าสุด น้อง ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ได้รับประทานอาหารมื้อที่ 4 ในเย็นวันนี้อย่างมีความสุข.. ขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือ Mrs. Chau Bao Kelley ซึ่งแนะนำให้ครอบครัวรู้จักกับงานของเรา..