..คุณ Ong Whee Teck ชาวสิงคโปร์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้าและผู้พิการในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุรริชาร์ด วี ได้กรุณาประสานการจองเลี้ยงให้เพื่อน ๆ และครอบครัว รวม 15 มื้อในรอบนี้.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..