..คุณอุษณา แซ่พุ้น และคณะ รวมถึงโกตาล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการนำขนมแซนด์วิชและเครื่องดื่ม มาเลี้ยงเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..