..คุณปิยะชาติ แสงสุนทร และครอบครัว ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ผู้พิการ และบุคลากรของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..