..Ms. He Xiao พร้อมด้วย Mr. Guo Shangzhi ชาวจีน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..