..ครอบครัวปกรณ์สกุล และครอบครัว ศรีสุข สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ไทย 2567 ครับ/ค่ะ..