Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..ครอบครัวของน้องเคลมองต์ วัย 10 ขวบ จากฝรั่งเศส สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี การนำเครื่องเขียนและของเล่นมาฝากให้น้อง ๆ รุ่นอนุบาล ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ผู้พิการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนบุคลากรของเรา.. โดยมีคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ มาทักทายแขกของเราและพาชมรอบบ้านด้วย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..พระครูปลัดสราวุธ ปัญญาวุโธ หรือ พระอาจารย์ปืน จ.พระนครศรีอยุธยา และลูกศิษย์  คุณนะโม  โดยมีคุณคอนนี่ เป็นตัวแทน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคจักรยาน  ของเล่น และขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณชนาวีร จันทร์เพ็ญ จากเมืองชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงยารักษาโรค และตุ๊กตา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรินทร์ลิตา เศรษฐาบุญญากิตติ์  จากร้านเจ๊นกรองเท้ามือ 2 จังหวัดสระแก้ว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (6 ก.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการแจกเค้กให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Marco Pennino ชาวฝรั่งเศส เจ้าของร้านอาหาร Marco’s ถนนทัพพระยา พร้อมด้วยคุณ Jean-Louis ผู้บิดา สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยการแนะนำของคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการจองเลี้ยงอาหารอีกมื้อหนึ่งในวันที่ 25 ก.ค… ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Alain Vanachter เจ้าของร้าน La Crèmerie 3 สาขาในเขตพัทยา สำหรับการนำไอศกรีมของร้านมาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ ผู้พิการ และบุคลากรของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา หลังอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น.. ขอบคุณคุณ Alain และทีมงานครับ/ค่ะ..

» Read more