Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..คณะจากบริษัท นิวเวย์ ทราเวิล จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำบุญด้วยสิ่งของบริจาค รวมถึงกางเกงผ้าอ้อมเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  การแจกขนมให้กับเด็ก ๆ  ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอัญรินทร์ กุลเกียรติเดช  และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา เพื่อน้อง ๆ และผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรัศมี ศรีแย้ม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (1 ก.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรัศมี และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอังกิรัตน์ พรมจักร แห่ง บจก. ส. ทวีทรัพย์ รีไซเคิล จากอำเภอศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะผู้บริหารฝ่ายขาย Agency RAM 09 บริษัท กรุงไทย -แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more