Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..ด.ช.ภควรรษ อนุรักษ์ลาภวงศ์ และครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคของใช้เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปรางวิไล ฤทธิ์ไธสง และเพื่อน ๆ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณนันทนา โคตรสิมมา จากจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงแป้งฝุ่นทาผิวน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุดารัตน์ ผ่องแผ้ว ชาวจังหวัดบึงกาฬ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคอาหารและผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของ Mrs. Chantal & Mr. Daniel Eisele สมาชิกกลุ่ม FAB ชาวสวิส สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อเด็ก ๆ และผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เสมอมา ทั้งด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารจำนวน 6 มื้อ การพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในปีที่ผ่านมา ล่าสุด ด้วยการบริจาคทุนสนับสนุนการติดตั้งเครื่องกรอง และเครื่องจ่ายน้ำดื่ม ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ.. ขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน คือ คุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ที่ช่วยประสานให้ทุกกิจกรรมครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Matthias Hochlenert ในพัทยา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างสม่ำเสมอ ล่าสุด โอกาสครบรอบวันเกิด (7 ก.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและเย็นวันนี้ ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนและเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยมีภรรยา คือ คุณจารุณี มาเป็นตัวแทนในมื้อเย็นวันนี้ ตลอดจนคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ เพื่อนของครอบครัว มาช่วยบริการตักแจกอาหารและเครื่องดื่ม.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more