..คุณปรางวิไล ฤทธิ์ไธสง และเพื่อน ๆ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..