Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..คุณเสาวนีย์ พนาราม ในอเมริกา สำหรับการทำบุญโอกาสคุณพ่อกอบกิจ พนาราม มีอายุครบ 87 ปี (9 ก.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอพระอวยพรคุณกอบกิจให้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ และขอบคุณเจ้าภาพ ตลอดจนคุณอุษณีย์ ถิระนันท์ ที่ช่วยประสานงานให้เสมอมาครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Leon Choo สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (24 ก.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรกของครอบครัว ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปณิดา เที่ยงดีฤทธิ์ ชาวจังหวัดสกลนคร สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท ปิยะนันท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ศรีราชา นำโดยคุณศักดินันท์ธรณ์ และคุณปณิสรา ปิยะนันท์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อุทิศให้คุณณัฐพิสิษฐ์ ปิยะนันท์ ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก การเป็นเจ้าภาพ นำก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม และขนมหวาน มาเลี้ยงในมื้อกลางวันของเด็กและผู้พิการ ตลอดจนการแจกกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more