Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..ครอบครัวของน้องลุค่า ในเยอรมนี สำหรับการทำบุญวันเกิดของคุณแม่ Sonja Steinich ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาอาหรเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอให้เจ้าของวันเกิดและครอบครัว มีความสุขมาก ๆ ขอบคุณทุกท่านและคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ที่ช่วยประสานการจองเลี้ยงให้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจามรี สวรรค์สกุลไทย จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (3 ก.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคตุ๊กตา นมกล่องพร้อมดื่ม และหนังสือ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรนภา ข่ายทอง จากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิด (3 ก.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ และผู้พิการวัยเรียน.. ขอบคุณและขอร่วมยินดีกับคุณพรนภาครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสาธิต สายนวล และคุณจันทร์ทิพย์ สุวรรณศิริ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคแตงโมจำนวนกว่า 100 ลูก สนับสนุนด้านโภชนาการของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณสินใจ บุญยียวญ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆแและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Sanjeev Singh Thakur ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..ทีมงานบริษัท เอเซีย ซันนี่ จำกัด กรุงเทพ สำหรับการนำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 17 คน และมัคคุแทศก์ 2 คน เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณนิธิยาภักค์ บุญรอด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการจัดส่งขนมมาให้น้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more