Monthly Archives: กรกฎาคม 2024

..คุณณัฐฏิกานต์ พิชญาธนากร พร้อมด้วยคุณดนัย จิตมหาวงศ์ และคุณนวลพร เวชสุวรรณรักษ์ สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคขนม และอาหารเสริมธัญพืช เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารกทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกันต์ฤทัย คงคา แห่งร้านชาละมุน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการนำเครื่องดื่มมาเลี้ยงน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณละม่อม ชานอก จากจังหวัดขอนแก่น รวมถึงชาวอินเดีย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค  และการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสุพิน พลีพรกุล จากสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการนำของเล่นมาฝากน้อง ๆ รุ่นอนุบาล.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวกชพร ประเสริฐ หรือคุณหมอติว แห่งร้านแว่นตา Clear Vision Clinic นาเกลือ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอศกรีมแท่งเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาในความดูแลของเรา  โดยคุณสมเกียรติช่วยประสานงานและแจกให้กับเด็ก ๆ ในภาคบ่ายวันนี้.. ขอบคุณคุณหมอติว และตัวแทนครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของ Mr. Shajahan Kassim จากประเทศอินเดีย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ด้วยการบริจาคผงชงเครื่องดื่มช็อคโกแลต สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Christian Schlumpf ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 3 มื้อในเดือนนี้ ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอขอบคุณเจ้าภาพ และเพื่อน คือคุณกราเซียลล่า ชานส์ ในพัทยา ซึ่งช่วยประสานการจองให้อีกครั้งหนึ่ง..

» Read more

..คุณวรานิษฐ์ ธนัตถ์รังสร้อย จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (2 ก.ค.) ด้วยการพาเพื่อน ๆ มาเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more