Monthly Archives: มิถุนายน 2024

กำลังใจสู่คุณอัมพิกาและครอบครัว

ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และเด็ก ๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสี ทองแพง มารดาวัย 93 ปี ของคุณอัมพิกา (บุญทัน) ที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  โดยเพื่อนร่วมงานบางส่วนได้เดินทางไปที่ไม่สามารถไปล่วงหน้าเพื่อร่วมพิธีไว้อาลัยที่บ้าน และฝากไปทำบุญในโอกาสนี้.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอัมพิกาและครอบครัวครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปนัดดา สีลาเลา และครอบครัว จากบางละมุง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมีตติ้งนอกรอบ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณแม่ปวีณา สีลาเลา (10 มิ.ย.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณโซฟี ฌ๊าคกิเยร์ และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณบุษรินทร์ เลาไพบูลย์กิจเจริญ จากพนัสนิคม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคอาหารสด รวมถึงขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณพรรัชดา อุดมเดชธนากุล จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กเล็ก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจักรนรินทร์ ทรัพย์ศิริ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (17 ก.ค.) ด้วยการพาคณะมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้าและตุ๊กตา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Hiroshi Wakui และครอบครัว จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรพรรณ โกสุม และครอบครัว จากจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคอาหารหลากหลายรายการ ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณศศิธร สง่าศรี สำหรับการทำบุญวันเกิด (1 ก.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กเล็กและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสมพง บุญยืน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2 3 27