Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คณะจากเรือนมหานิยม นำโดยอาจารย์ณัฐ และอาจารย์แนน พร้อมด้วยคณะจากเรือนบูรพา นำโดยอาจารย์โกศัย คุณกัญญภัค คุณ Jacqueline และคุณ Cyrish Jamila Soriano สำหรับการทำบุญโอกาสไหว้ครู ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวาสนา ผักขเชด และ Mr. Stephen Chadwick สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกฤศธณัฏฐ์พัช วิจิตระกะ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง  การพาคณะ รวมถึงคุณณัฐภรณ์ วงศ์สุขชัยกิจ  คุณพลอยไพลิน เช่นขาว และร้านโรตีสายไหม บังแป๊ะ อยุธยา มาร่วมสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณลักษณ์คนา ครองสินสวัสดิ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการพาครอบครัวและผู้ร่วมงานจากบริษัท สยามพร๊อพเพอตีส พัทยา จำกัด มาเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพนำขนมโดนัทมาเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณยูริ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณไรอัน ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวม 179 คน สำหรับการร่วมกิจกรรม EP Volunteers Spirit 2024 และ The English & Ethics Camp ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก  การบริจาคสิ่งของจำเป็นในนามโรงเรียนฯ และทุนทรัพย์ส่วนบุคคล  ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นเตาะแตะและอนุบาล รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสมฤดี แสงศรี เจ้าของวันเกิดในจังหวัดจันทบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดและขอบคุณมากครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชนกชนม์ เมฆเจริญลาภ หรือคุณหนึ่ง  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด  ด้วยการพาครอบครัวมาบริจาคสิ่งของ  ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more