Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คณะของคุณนิกร หลงสวนจิก และคุณรัศมี บัวดก รวมถึงครอบครัวของคุณลัดดาวัลย์  จันทะเสน และคุณอัศนี วงศ์สถิตกุล จากบางละมุง ซึ่งเคยมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา แล้ว สำหรับการทำบุญด้วยทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็น รวมถึงทุนการศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณบุษรินทร์ เลาไพบูลย์กิจเจริญ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคของเล่นและอาหาร รวมถึงข้าวสารและผักสด  สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Gabriele Rambaldi แขกประจำของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา สำหรับการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคข้าวสาร และไข่ไก่ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณัฐวรรณ แก่นจันทร์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญวันเกิด (14 มิ.ย.) ด้วยการพาครอบครัวและเพื่อน ๆ มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก  การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน  ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..พ.จ.ต. ทศพร เจริญศร และครอบครัว จากอำเภอสัตหีบ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กหญิงณัฐนีนาฏ  หรือน้องอารัน (11 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิกาในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณประสงค์ เพ็งรอด ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดปทุมธานี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (15 มิ.ย.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณและสุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภูมรินทร์ กรองทอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (2 มิ.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนในวันเกิด ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ในมื้อกลางวันวันนี้.. ขอร่วมยินดีกับคุณภูมรินทร์ และขอบคุณมากครับ/ค่ะ..

» Read more