Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณวิภาพร ดิษคุ้ม เจ้าของวันเกิด (18 มิ.ย.) พร้อมด้วยคุณน้ำทิพย์ ชิน จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการสิ่งของจำเป็น รวมถึงข้าวสาร และน้ำยาล้างจาน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณพิมพิศ วัชระปัณณพิชญ์ จากบางละมุง รวมถึงคุณกฤติณา ศรีประโคน  คุณไอศิกาณ์ กัณทะสา  คุณศักดิ์ณรงค์ แซ่ลิ้ม  และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ วัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัว Spiesser ในฝรั่งเศส สำหรับการทำบุญครบรอบปีที่ 2 ของการรับบุตรบุญธรมจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษ ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอพระอวยพรและขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ซึ่งช่วยจองเลี้ยงให้อีกครั้งหนึ่งครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรต ทับทิมเทศ สำหรับการทำบุญประจำปีที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (18 มิ.ย.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับคุณพรตในวันพิเศษนี้.. ขอบคุณเจ้าภาพและคุณเพ็ญนภา ทับทิมเทศ ผู้ประสานการจองมื้ออาหารให้เสมอมาครับ/ค่ะ..

» Read more