Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณวาสนา วงษ์วัฒนพงษ์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการพาคณะมาบริจาคของเล่น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณกัญญารัตน์ จุลหิรัญ จากจังหวัดปทุมธานี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง  ๆ วัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรรณิภา หอมเย็น จากจังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญวันเกิด (13 มิ.ย.) ด้วยการพาคณะจากบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา การบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นใน โอกาสพิเศษนี้.. น้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการในความดูแลของเรา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอนงค์ แซ่ลี้ เเละครอบครัว จากจังหวัดจันทบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคผลไม้จำนวน 10 ลัง รวมถึงเงาะ มังคุด และฟักทอง สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณคิม นำคณะจากประเทศเกาหลีใต้ มาทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา โดยได้รับการต้อนรับและข้อมูลจากคุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณมาตา กุตเสนา สำหรับการฉลองวันเกิดท่ามกลางน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ด้วยการแบ่งปันขนม ขนมเค้ก และนมกล่องพร้อมดื่ม ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more