Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณอัครภา เอื้อตระกูล จากบางละมุง สำหรับการทำบุญวันเกิด (9 มิ.ย.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกัลย์ฐิตา จิรวัชรนิภาโชติ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกัญชริญา ศิริชฎาภักดี เจ้าของวันเกิด (9 มิ.ย.) และคุณยศวัจน์ เฉลิมไชยโภคิน จากบางละมุง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธวัชชัย รักความสุข และครอบครัว จากสัตหีบ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป  ขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการทุกกลุ่มวัย.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธนพัต หิตะจารีย์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคนมผงเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..สมาชิกกลุ่ม Fast Build Team สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณจริยา หวลถนอม ผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณภาภัช อุปสิทธิ์ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญวันเกิด (9 มิ.ย.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของจำเป็น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ในเช้าวันนี้.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณณภาภัช และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณวิรงรอง ไชยพงษ์ ในศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณธิติ และคุณพัสตราภรณ์ สายแสงจันทร์ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างงการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็ก ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more