..คุณกัญชริญา ศิริชฎาภักดี เจ้าของวันเกิด (9 มิ.ย.) และคุณยศวัจน์ เฉลิมไชยโภคิน จากบางละมุง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..