..สมาชิกกลุ่ม Fast Build Team สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่าน รวมถึงคุณจริยา หวลถนอม ผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ..